Cysylltwch â ni

Cymorth E-bost

Gwasanaeth cwsmer

[e-bost wedi'i warchod]

Partneriaid a Busnesau

[e-bost wedi'i warchod]

Rydyn ni Yma i Helpu

Pan fyddwch yn anfon e-bost atom, bydd ein canolfan gwasanaeth cwsmeriaid yn gweithio gyda chi nes bod y mater wedi'i ddatrys.

Disgrifiwch eich problemau mor fanwl â phosibl yn yr e-bost, gan gynnwys:

Disgrifiwch sut rydych chi'n defnyddio'r feddalwedd cyn i'r broblem ymddangos.

Ychwanegu sgrinluniau neu fideos at eich mater.

Rhowch wybod i ni pa fersiwn o'r meddalwedd rydych chi wedi'i osod.

Rhowch wybod i ni pa system weithredu rydych chi'n ei defnyddio.