Sut i Gosod Lleoliad Ffug ar Grindr?

Yn yr erthygl hon, byddwn yn rhoi ateb manwl ar sut i newid lleoliad Grindr.

1. Beth yw Grindr?

Grindr, sy'n dibynnu ar leoliad defnyddiwr i'w baru â dyddiadau posibl, yw'r app dyddio hoyw, deurywiol, traws a queer mwyaf poblogaidd. Mae'n denu miliynau o ddefnyddwyr newydd bob dydd o bob rhan o'r byd. Er bod gan Grindr enw am gael ei ddefnyddio ar gyfer hookups yn unig, mae hefyd yn darparu offer ar gyfer dod o hyd i bartneriaethau, dyddiadau a ffrindiau.

2. Sut mae lleoliad Grindr yn gweithio?

Pan fyddwch chi'n lansio'r app, fe'ch cyflwynir â'r hyn a elwir yn Grid, sef tudalen gartref yr app Grindr i bob pwrpas. Bydd y Grid bob amser yn dangos y defnyddwyr sydd wedi'u lleoli'n gorfforol yn agos atoch chi. Bydd Grindr yn casglu gwybodaeth am eich lleoliad o fewn radiws o gan metr. Mae gennych y gallu i ddangos neu guddio'r pellter gan ddefnyddio ein hopsiwn Dangos Pellter. Pan fydd y gosodiad Pellter Dangos ei actifadu, bydd y Grid yn trefnu ei hun yn ôl y pellter rhyngoch chi ac aelodau eraill, a bydd hefyd yn dangos pellter cymharol bras rhyngoch chi a'r aelodau eraill hynny. Os byddwch yn analluogi Dangos Pellter, bydd y Grid ond yn defnyddio eich safle cymharol i ddidoli'r chwaraewyr mewn trefn esgynnol neu ddisgynnol.

3. Pam mae angen newid neu ffug lleoliad Grindr?

Trwy newid eich lleoliad Grindr, rydych chi'n cael mynediad at amrywiaeth eang o broffiliau ym mha bynnag faes rydych chi ei eisiau. Mae'n ffordd wych o gwrdd â phobl newydd ddiddorol a dysgu am rannau o'r dref y gallech fod wedi'u hanwybyddu fel arall. Yn ogystal, os ydych chi'n ystyried mynd i rywle newydd, gallwch chi ddechrau gwneud cysylltiadau â phobl leol yn yr ardal honno hyd yn oed cyn i chi fynd. Weithiau, gallwch chi hefyd ffugio'ch lleoliad i amddiffyn eich preifatrwydd ar Grindr.

Fodd bynnag, mae angen i chi dalu'r arysgrif Os ydych chi'n defnyddio ap nad yw'n ddibynadwy i ffugio'ch lleoliad ar Grindr, rydych chi'n wynebu'r risg o dynnu'ch proffil oherwydd bod hon yn swyddogaeth sydd ar gael i gwsmeriaid premiwm Grindr yn unig.

4. Sut i ffug lleoliad Grindr?

4.1 Lleoliad Grindr ffug gyda VPN

15 Gwasanaeth VPN Gorau 2023 (Diweddarwyd: Ionawr 2il)
Am resymau diogelwch, mae'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr VPN yn dewis newid cyfeiriadau IP eu dyfeisiau. Mae VPN yn gadael ichi ddewis unrhyw leoliad gweinydd a gefnogir. Felly, mae newid y cyfeiriad IP weithiau'n gwneud i raglenni eraill feddwl ein bod ni mewn mannau eraill. Gallwch dwyllo Grindr i feddwl eich bod mewn dinas wahanol a chael mynediad at broffiliau yno trwy ddefnyddio'r dull hwn. 

Nawr, gadewch i ni weld sut i newid lleoliad gyda VPN:

1 cam: Os nad oes gennych un yn barod, dewiswch VPN ag enw da. Ar hyn o bryd, y gwasanaethau rhwydwaith preifat rhithwir (VPN) mwyaf adnabyddus ar y farchnad yw NordVPN, Surfshark, ExpressVPN, VPN Mynediad Preifat i'r Rhyngrwyd, ac IVPN. Yn gyffredinol, mae angen i chi dalu os ydych chi am ddefnyddio VPN.

2 cam: Gosodwch eich VPN ar eich cyfrifiadur ar ôl ei lwytho i lawr.

3 cam: Agorwch a chysylltwch â'ch VPN. Os mai dyma'r tro cyntaf i chi gysylltu â'ch VPN, dylech gael rhestr o weinyddion i ddewis ohonynt.

4 cam: Dewiswch y wlad yr ydych am gysylltu â hi.

5 cam: Dyna i gyd! Mae eich cyfeiriad IP a'ch lleoliad wedi'u diweddaru. Dyna'r cyfan sydd iddo.

4.2 lleoliad Grindr ffug gyda spoofer lleoliad

Oherwydd yr opsiynau cyfyngedig a ddarperir, mae defnyddwyr iPhone yn cael amser anodd yn ffugio eu lleoliad ar Grindr. Ond gyda AimerLab MobiGo, gallwch gyflym ffug eich lleoliad yn Grindr ar eich dyfais iOS. Dim ond un clic a gallwch newid eich ffug lleoliad Grindr i unrhyw le yn y byd. Bydd ffugio'ch lleoliad yn twyllo'r ap i ganiatáu mynediad i broffiliau newydd yn yr ardal. Ar ôl peth amser, byddwch yn gallu dadactifadu'r lleoliad ffug ar unrhyw adeg o'ch dewis.

Camau i newid lleoliad iPhone gydag AimerLab MobiGo:

1 cam: Lawrlwythwch a gosod AimerLab MobiGo.

2 cam: Agor MobiGo, a cysylltu eich iPhone i'r cyfrifiadur.

3 cam: Dewiswch un modd yr ydych am ei deleportio i'r gyrchfan. Gallwch deleportio'n uniongyrchol, neu ddewis y modd un-stop neu'r modd aml-stop.

4 cam: Rhowch gyfeiriad, serch ar ei gyfer, a chliciwch "Symud Yma"

5 cam: Agorwch eich map iPhone i wirio eich lleoliad presennol pan fydd MobiGo wedi gorffen y dasg teleporting.

5. Casgliad

Byddwch yn gallu newid eich lleoliad ar Grindr unwaith y byddwch wedi gorffen darllen y tiwtorial hwn. Gallwch ddefnyddio AimerLab MobiGo os oes gennych iPhone. Ni fydd gennych unrhyw broblemau o gwbl ffugio'ch lleoliad ar Grindr os ydych chi'n defnyddio'r cymhwysiad hwn oherwydd ei fod yn eithaf dibynadwy ac yn hawdd ei ddefnyddio.