Sut i Newid Eich Lleoliad ar Spotify: Canllaw Cam-wrth-Gam

Ydych chi am newid eich lleoliad ar Spotify? P'un a ydych chi'n symud i ddinas neu wlad newydd, neu'n syml eisiau diweddaru gwybodaeth eich proffil, mae newid eich lleoliad ar Spotify yn broses gyflym a hawdd. Yn yr erthygl hon, byddwn yn eich arwain trwy'r camau i newid eich lleoliad ar Spotify.

1. Pam Newid Eich Lleoliad ar Spotify?

Mae Spotify yn wasanaeth ffrydio cerddoriaeth ddigidol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gael mynediad i lyfrgell helaeth o ganeuon, podlediadau, a chynnwys sain arall o bob cwr o'r byd. Mae Spotify yn defnyddio data lleoliad i ddarparu argymhellion personol, megis rhestrau cyngherddau lleol, digwyddiadau cyfagos, a rhestri chwarae sy'n benodol i leoliad defnyddiwr. Mae hyn yn golygu, os byddwch chi'n diweddaru'ch lleoliad ar Spotify, bydd yr ap yn teilwra ei gynnwys i'ch lleoliad newydd, gan roi argymhellion mwy perthnasol i chi yn seiliedig ar eich lleoliad presennol. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi efallai na fydd Spotify ar gael ym mhob rhanbarth neu wlad, ac efallai na fydd rhai nodweddion ar gael mewn rhai lleoliadau oherwydd trwyddedu neu gyfyngiadau eraill.
Gall newid eich lleoliad ar Spotify fod â nifer o fanteision. Er enghraifft, os ydych wedi symud i ddinas neu wlad newydd yn ddiweddar, gall diweddaru eich lleoliad eich helpu i ddarganfod cerddoriaeth ac artistiaid newydd yn eich ardal. Mae Spotify yn defnyddio'ch data lleoliad i argymell cerddoriaeth a chyngherddau sy'n berthnasol i'ch lleoliad, felly gall cadw'r wybodaeth hon yn gyfredol wella'ch profiad cerddoriaeth.
Yn ogystal, gall newid eich lleoliad hefyd eich helpu i gysylltu â defnyddwyr eraill sy'n rhannu eich diddordebau. Trwy ddiweddaru eich lleoliad, gallwch ddod o hyd i ddefnyddwyr eraill yn eich ardal sy'n gwrando ar yr un mathau o gerddoriaeth â chi.

2. Sut i Newid Eich Lleoliad ar Spotify?

Dull 1: Newid lleoliad Spotify gan ddefnyddio gosodiadau lleoliad adeiledig Spotify  

Cam 1: Agorwch yr App Spotify

Yn gyntaf, agorwch yr app Spotify ar eich dyfais. Gallwch wneud hyn trwy dapio ar yr eicon Spotify ar eich sgrin gartref neu drwy ddod o hyd i'r app yn eich drôr app. Neu gallwch ymweld yn uniongyrchol spotify.com.
 

Cam 2: Mewngofnodi gyda'ch cyfrif Spotify

Cliciwch “Mewngofnodi” yn y gornel dde uchaf, rhowch eich cyfrif Spotify a'ch cyfrinair.

Cam 3: Mynediad Eich Gosodiadau Cyfrif

Cliciwch ar eich avatar, dewiswch "Cyfrif".

Cam 4: Golygu Eich Proffil

Cliciwch “Golygu proffil” ar dudalen trosolwg eich cyfrif. Bydd hyn yn caniatáu ichi olygu gwybodaeth eich proffil, gan gynnwys eich lleoliad.

Cam 5: Newid Eich Lleoliad

Dewiswch eich lleoliad newydd a thapio ar “Save profile” i ddiweddaru'ch proffil.

Cam 6: Mwynhewch y gerddoriaeth!
Fe welwch fod eich lleoliad wedi'i newid yn llwyddiannus, a nawr gallwch chi ddechrau dod o hyd i gerddoriaeth newydd ar Spotify.

Dull 2: Newid lleoliad Spotify gan ddefnyddio spoofer lleoliad

Os na allwch newid lleoliad spotify trwy ddefnyddio ei osodiadau lleoliad adeiledig, AimerLab MobiGo iPhone spoofer lleoliad yn ddewis da i chi. Mae rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio MobiGo yn ei gwneud hi'n bosibl i ddefnyddwyr gynhyrchu lleoliadau GPS ffug ar gyfer eu teclynnau, gan fodloni eu holl ofynion newid lleoliad. Gyda chymorth y rhaglen hon, gallwch gael eich “lleoliad” unrhyw le yn y byd, ac ni all Spotify eich olrhain diolch i'r dull clyfar hwn.

Mae'r offeryn hwn nid yn unig yn caniatáu ichi ddefnyddio Spotify mewn unrhyw ranbarth trwy newid gosodiadau lleoliad yr app, ond mae hefyd yn datgloi cynnwys a nodweddion geo-gyfyngedig ychwanegol mewn apps.

Nawr Gadewch i ni weld sut mae MobiGo yn gweithio:

1 cam: Dadlwythwch, gosodwch a rhedwch feddalwedd AimerLab MobiGo am ddim ar eich cyfrifiadur.


2 cam: Cysylltwch eich iPhone i'r PC.

3 cam: Rhowch leoliad Pokémon i ddod o hyd iddo. Cliciwch “Symud Yma” pan fydd y lleoliad hwn yn ymddangos ar sgrin MobiGo.

4 cam: Agorwch eich iPhone, gwiriwch ei leoliad presennol, a dechreuwch fwynhau'ch cerddoriaeth Spotify.

 

A dyna ni! Rydych chi wedi newid eich lleoliad yn llwyddiannus ar Spotify. Sylwch y gallai gymryd peth amser i'r newidiadau ddod i rym, felly peidiwch â dychryn os na welwch y diweddariadau ar unwaith.

3. Meddyliau Terfynol

Mae newid eich lleoliad ar Spotify yn broses syml a syml a all wella'ch profiad cerddoriaeth a'ch helpu i gysylltu â defnyddwyr eraill. Defnyddio Spoofer lleoliad AimerLab MobiGo i newid eich lleoliad Spotify ymddangos fel ateb cyflym a hawdd. Trwy ddilyn y camau a amlinellir yn yr erthygl hon, gallwch chi ddiweddaru'ch lleoliad yn hawdd a dechrau archwilio cerddoriaeth ac artistiaid newydd yn eich ardal. Felly beth ydych chi'n aros amdano? Rhowch gynnig arni i weld pa gerddoriaeth newydd rydych chi'n ei darganfod!