Beth yw cyfrifiannell esblygiad Pokemon go a sut i'w ddefnyddio?

Gêm symudol yw Pokemon Go sy'n ymwneud â chipio ac esblygu Pokémon i ddod yn hyfforddwr gorau un. Fodd bynnag, os ydych chi o ddifrif am gystadlu yng nghampfeydd a chyrchoedd y gêm, mae angen i chi gael dealltwriaeth dda o sut mae system esblygiad y gêm yn gweithio, gan gynnwys faint y bydd eich Pokémon's Combat Power (CP) yn cynyddu ar ôl esblygu. Dyma lle mae cyfrifianellau esblygiad yn dod i mewn, ac yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio beth ydyn nhw a sut i'w defnyddio'n effeithiol. 
Pokémon Go: Sut i Esblygu Cosmog

1. Beth yw Cyfrifiannell Esblygiad ar gyfer Pokemon Go?

Mae cyfrifiannell esblygiad ar gyfer Pokemon Go yn offeryn sy'n eich helpu i amcangyfrif CP posibl Pokémon ar ôl ei esblygu. Mae'r cyfrifiannell yn defnyddio gwahanol ffactorau, gan gynnwys ystadegau cyfredol y Pokemon, megis lefel a Gwerth Unigol (IV), i ddarparu amcangyfrif o'r ystod CP y bydd gan y Pokémon datblygedig. Gall hyn eich helpu i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch pa Pokémon i'w esblygu a phryd, a sut i wneud y gorau o'ch adnoddau, fel Stardust a Candy.

2. Sut i Ddefnyddio Cyfrifiannell Evolution ar gyfer Pokemon Go?

Mae defnyddio cyfrifiannell esblygiad ar gyfer Pokemon Go yn syml ac yn syml. Mae yna sawl gwefan ac ap symudol sy'n cynnig cyfrifianellau esblygiad, ac mae gan y mwyafrif ohonynt nodweddion a swyddogaethau tebyg. Dyma ganllaw cam wrth gam ar ddefnyddio cyfrifiannell esblygiad:
Dewiswch y Pokemon rydych chi am ei esblygu a nodwch ei CP, lefel, a IV cyfredol yn y gyfrifiannell.
Cliciwch ar y botwm “Cyfrifo” i gynhyrchu amcangyfrif o'r ystod CP ar gyfer y Pokémon datblygedig.
Adolygwch y canlyniadau a'u cymharu â'r CP posibl o Pokémon eraill sydd gennych chi neu rydych chi'n ystyried eu datblygu.
Defnyddiwch y canlyniadau i wneud penderfyniad gwybodus ynghylch a ddylid esblygu'r Pokémon ai peidio a phryd i wneud hynny.


3. Manteision Defnyddio Cyfrifiannell Esblygiad ar gyfer Pokemon Go

Gall defnyddio cyfrifiannell esblygiad ar gyfer Pokemon Go gynnig nifer o fanteision, gan gynnwys:
Gwneud penderfyniadau mwy gwybodus ynghylch pa Pokémon i'w esblygu a phryd i wneud hynny, yn seiliedig ar eu CP posibl ac ystadegau eraill.
Gwneud y mwyaf o'ch adnoddau, fel Stardust a Candy, trwy esblygu Pokémon sydd â'r potensial mwyaf.
Arbed amser ac ymdrech trwy osgoi Pokémon esblygol sydd â photensial isel ac sy'n annhebygol o fod yn ddefnyddiol mewn brwydrau neu gyrchoedd.
Gwella'ch cystadleurwydd yng nghampfeydd a chyrchoedd y gêm trwy gael gwell dealltwriaeth o CP posibl eich Pokémon datblygedig.

4. Dal Mwy o Pokemons i Esblygu

Mae dal Pokémon yn rhan sylfaenol o Pokemon Go, ac mae'n angenrheidiol os ydych chi am esblygu'ch Pokémon a dod yn hyfforddwr gwell. Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu i ddal mwy o Pokémon a'u hesblygu'n gyflymach:
Ymweld â PokeStops: Gall ymweld â chymaint o PokeStops â phosibl eich helpu i gasglu mwy o eitemau a chynyddu eich siawns o ddal Pokémon.
Defnyddiwch Lures ac Arogldarth: Gall defnyddio'r eitemau hyn eich helpu i ddal mwy o Pokémon, yn enwedig os ydych chi mewn ardal â dwysedd Pokémon isel.
Archwiliwch Ardaloedd Newydd: Trwy archwilio ardaloedd newydd, megis parciau, traethau, a lleoliadau awyr agored eraill, gallwch ddod ar draws mwy o Pokémon a chynyddu eich siawns o'u dal a'u datblygu.
Rhowch Sylw i'r Tywydd: Gall rhoi sylw i'r tywydd a'r mathau o Pokémon y mae'n gysylltiedig â nhw eich helpu i ddal ac esblygu Pokémon mwy amrywiol.
Defnyddiwch Curveballs a Thafliadau Neis/Gwych/Ardderchog: Pan fyddwch chi'n taflu Ball Poke, ceisiwch daflu pêl grom trwy droelli'r bêl cyn ei thaflu.

Ar gyfer defnyddwyr iOS gallwch ddefnyddio AimerLab MobiGo sy'n caniatáu i newid eu lleoliad GPS i ddal mwy o pokemons i esblygu. Gyda'r feddalwedd hon, gall defnyddwyr osod lleoliad GPS ffug, a'i ddefnyddio i chwarae gemau seiliedig ar leoliad neu gael mynediad at gynnwys sy'n benodol i leoliad nad yw ar gael yn eu lleoliad gwirioneddol.

Mae'r meddalwedd yn galluogi defnyddwyr i efelychu symudiad rhwng lleoliadau lluosog ar gyflymder gwahanol, ac mae'n cefnogi ystod eang o leoliadau ar draws y byd. Mae AimerLab MobiGo yn darparu rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio, gan ei gwneud hi'n hawdd i ddefnyddwyr o bob lefel ei ddefnyddio, ac mae ar gael ar gyfer systemau gweithredu Windows a Mac.

Nawr, gadewch i ni weld sut i ddefnyddio AimerLab MobiGo i ffugio lleoliad iPhone:

1 cam: Dadlwythwch, gosodwch a rhedwch feddalwedd AimerLab MobiGo am ddim ar eich cyfrifiadur.


2 cam: Cysylltwch eich iPhone i'r PC.

3 cam: Rhowch leoliad Pokémon i ddod o hyd iddo. Cliciwch “Symud Yma” pan fydd y lleoliad hwn yn ymddangos ar sgrin MobiGo.

4 cam: Agorwch eich iPhone, gwiriwch ei leoliad presennol, a dechreuwch ddal pokemons newydd.

 

5. Casgliad

Mae cyfrifianellau esblygiad yn arf gwerthfawr ar gyfer unrhyw chwaraewr Pokemon Go difrifol sydd am wneud y gorau o'u strategaeth esblygiad a gwneud y gorau o'u hadnoddau. Trwy ddefnyddio'r cyfrifianellau hyn, gallwch wneud penderfyniadau mwy gwybodus ynghylch pa Pokemon i'w esblygu, pryd i wneud hynny, a sut i wneud y gorau o'ch adnoddau. Felly, p'un a ydych chi'n chwaraewr profiadol neu newydd ddechrau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n edrych ar gyfrifiannell esblygiad ar gyfer Pokemon Go. Hefyd, gallwch chi ddefnyddio AimerLab MobiGo i newid lleoliad eich iPhone fel y gallwch chi ddal mwy o pokemons i esblygu a mynd â'ch gameplay i'r lefel nesaf!