Pob Post gan Micheal Nilson

Mae'r iPhone yn adnabyddus am ei GPS datblygedig a thechnolegau olrhain lleoliad sy'n darparu data lleoliad cywir i ddefnyddwyr. Gyda'r iPhone, gall defnyddwyr ddod o hyd i gyfarwyddiadau yn hawdd, olrhain eu gweithgareddau ffitrwydd, a defnyddio gwasanaethau sy'n seiliedig ar leoliad fel apiau reidio a dosbarthu bwyd. Fodd bynnag, efallai y bydd llawer o ddefnyddwyr yn meddwl tybed pa mor gywir yw'r olrhain lleoliad ar eu […]
Michael Nilson
|
Mawrth 31, 2023
Mae Vinted yn farchnad ar-lein boblogaidd lle gall pobl brynu a gwerthu dillad, esgidiau ac ategolion ail-law. Os ydych chi'n ddefnyddiwr rheolaidd o Vinted, efallai y bydd angen i chi newid eich lleoliad o bryd i'w gilydd. Gallai hyn fod oherwydd eich bod yn teithio, yn symud i ddinas newydd, neu dim ond yn chwilio am eitemau sydd ar gael yn […]
Michael Nilson
|
Mawrth 22, 2023
Mae’r tywydd yn rhan hanfodol o’n trefn feunyddiol, a gyda chymorth technoleg fodern, gallwn nawr gael diweddariadau tywydd unrhyw bryd, unrhyw le. Mae ap Tywydd adeiledig yr iPhone yn ffordd gyfleus o gael y wybodaeth ddiweddaraf am y tywydd, ond nid yw bob amser yn gywir o ran arddangos diweddariadau tywydd ar gyfer ein presennol […]
Michael Nilson
|
Mawrth 15, 2023
Yn y rhan fwyaf o achosion, mae lleoliad GPS yn cynnig nifer o fanteision i'r defnyddiwr. Gallwch ei ddefnyddio i olrhain eich cynnydd, dod o hyd i'ch ffordd o gwmpas lleoedd anghyfarwydd, a hyd yn oed eich helpu i osgoi mynd ar goll. Fodd bynnag, mae yna adegau hefyd pan fydd cael sboofer lleoliad GPS wrth law yn gallu dod yn ddefnyddiol. Boed ar gyfer diogelwch, personol, neu […]
Michael Nilson
|
Chwefror 20, 2023
Mae'r system lleoli byd-eang (GPS) wedi dod yn dechnoleg hanfodol yn ein bywydau bob dydd. Fe'i defnyddir mewn systemau llywio, gwasanaethau seiliedig ar leoliad, a dyfeisiau olrhain. Fodd bynnag, gyda chynnydd mewn apiau a gwasanaethau sy'n seiliedig ar leoliad, mae'r posibilrwydd o leoliadau GPS ffug hefyd wedi cynyddu. Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar rai o'r dulliau sydd […]
Michael Nilson
|
Chwefror 16, 2023
Gêm symudol yw Pokemon Go sy'n ymwneud â chipio ac esblygu Pokémon i ddod yn hyfforddwr gorau un. Fodd bynnag, os ydych chi o ddifrif am gystadlu yng nghampfeydd a chyrchoedd y gêm, mae angen i chi gael dealltwriaeth dda o sut mae system esblygiad y gêm yn gweithio, gan gynnwys faint y bydd eich Pokémon's Combat Power (CP) yn cynyddu […]
Michael Nilson
|
Chwefror 15, 2023
Bydd yn rhaid i chi gymryd rhan mewn cyrchoedd Pokémon Go os ydych chi am gael eich dwylo ar y pokémon mwyaf pwerus yn y gêm. Mae'r digwyddiadau heriol hyn yn eich profi yn erbyn ystod o'ch hoff angenfilod ochr yn ochr â'ch ffrindiau, ac os byddwch chi'n drech, byddwch chi'n cael eich gwobrwyo ag amrywiaeth o bethau da. Rydych chi […]
Michael Nilson
|
Chwefror 10, 2023
Gwaharddiad Pokemon Go yw'r broblem y mae'n rhaid i chi ei hwynebu os ydych chi'n caru chwarae Pokemon Go ac anelu at ddod yn feistr. Yn yr erthygl hon, byddwch chi'n gwybod am reolau gwaharddiad Pokemon Go a sut i ffugio mewn Pokemon Go heb gael eich gwahardd. 1. Beth all arwain at waharddiad gan Pokemon Go? Y canlynol […]
Michael Nilson
|
Ionawr 10, 2023
Mae gan geo-spoofing, a elwir hefyd yn newid eich lleoliad, lawer o fanteision, megis cadw'ch anhysbysrwydd ar-lein, osgoi sbardun, gwella eich diogelwch a'ch preifatrwydd, eich galluogi i gyrchu a ffrydio cynnwys sy'n gyfyngedig i ranbarth, a'ch helpu i arbed arian trwy bargeinion snagio sydd ar gael mewn gwledydd eraill yn unig. Ar hyn o bryd, mae VPNs yn atebion poblogaidd a hawdd eu defnyddio ar gyfer ffugio […]
Michael Nilson
|
Ionawr 3, 2023
Ers 2016, mae Pokémon Go wedi swyno chwaraewyr ledled y byd gydag amcanion dyddiol, Pokémon newydd, a digwyddiadau tymhorol. Mae miliynau o chwaraewyr yn dal i frwydro a chasglu Pokemon ym mhobman. Beth os ydych chi eisiau symud ymlaen, ond mae'n anodd? Mae rhai chwaraewyr Pokémon yn cael lwcus oherwydd eu lleoliad anghysbell neu gylch bach o gydnabod, neu hyd yn oed ddiffyg lleol […]
Michael Nilson
|
Rhagfyr 6, 2022