Awgrymiadau Lleoliad iPhone

The iPhone is known for its advanced GPS and location tracking technologies that provide users with accurate location data. With the iPhone, users can easily find directions, track their fitness activities, and use location-based services such as ride-hailing and food delivery apps. However, many users may wonder just how accurate the location tracking on their […]
Michael Nilson
|
Mawrth 31, 2023
Mae’r tywydd yn rhan hanfodol o’n trefn feunyddiol, a gyda chymorth technoleg fodern, gallwn nawr gael diweddariadau tywydd unrhyw bryd, unrhyw le. Mae ap Tywydd adeiledig yr iPhone yn ffordd gyfleus o gael y wybodaeth ddiweddaraf am y tywydd, ond nid yw bob amser yn gywir o ran arddangos diweddariadau tywydd ar gyfer ein presennol […]
Michael Nilson
|
Mawrth 15, 2023
Yn y rhan fwyaf o achosion, mae lleoliad GPS yn cynnig nifer o fanteision i'r defnyddiwr. Gallwch ei ddefnyddio i olrhain eich cynnydd, dod o hyd i'ch ffordd o gwmpas lleoedd anghyfarwydd, a hyd yn oed eich helpu i osgoi mynd ar goll. Fodd bynnag, mae yna adegau hefyd pan fydd cael sboofer lleoliad GPS wrth law yn gallu dod yn ddefnyddiol. Boed ar gyfer diogelwch, personol, neu […]
Michael Nilson
|
Chwefror 20, 2023
Mae'r system lleoli byd-eang (GPS) wedi dod yn dechnoleg hanfodol yn ein bywydau bob dydd. Fe'i defnyddir mewn systemau llywio, gwasanaethau seiliedig ar leoliad, a dyfeisiau olrhain. Fodd bynnag, gyda chynnydd mewn apiau a gwasanaethau sy'n seiliedig ar leoliad, mae'r posibilrwydd o leoliadau GPS ffug hefyd wedi cynyddu. Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar rai o'r dulliau sydd […]
Michael Nilson
|
Chwefror 16, 2023
Mae gan geo-spoofing, a elwir hefyd yn newid eich lleoliad, lawer o fanteision, megis cadw'ch anhysbysrwydd ar-lein, osgoi sbardun, gwella eich diogelwch a'ch preifatrwydd, eich galluogi i gyrchu a ffrydio cynnwys sy'n gyfyngedig i ranbarth, a'ch helpu i arbed arian trwy bargeinion snagio sydd ar gael mewn gwledydd eraill yn unig. Ar hyn o bryd, mae VPNs yn atebion poblogaidd a hawdd eu defnyddio ar gyfer ffugio […]
Michael Nilson
|
Ionawr 3, 2023
I lawer o chwaraewyr, gemau seiliedig ar leoliad fel Pokemon Go a Minecraft Earth yw'r ffyrdd gorau o gael hwyl a chrwydro'n weledol o gwmpas y byd. Ond a yw'n bosibl cael y profiad hapchwarae mwyaf posibl gyda gemau o'r fath pan nad ydych chi'n teithio drwy'r amser? Yr ateb yn amlwg yw na, felly os ydych chi'n chwarae Minecraft […]
Mary Walker
|
Tachwedd 21, 2022
1. Ynglŷn â FIFA Mae Cwpan Pêl-droed (soccerWorld )'s Cup, yn swyddogol Cwpan y Byd FIFA, yn gystadleuaeth pedair blynedd rhwng timau cenedlaethol dynion sy'n coroni pencampwr y byd. Gyda biliynau o gefnogwyr yn gwylio pob gêm ar y teledu, mae'n debyg mai dyma'r digwyddiad chwaraeon sy'n cael ei wylio fwyaf yn y byd i gyd. Bydd Cwpan y Byd FIFA 2022 yn […]
Michael Nilson
|
Tachwedd 17, 2022
Cadwch y ddyfais yn weladwy yn gyson tra yn y modd Wi-Fi yn AimerLab MobiGo i atal datgysylltu. Dyma’r canllaw cam-i-gam:
Michael Nilson
|
Tachwedd 14, 2022
Mae gan y system weithredu iOS 16 sydd newydd ei lansio lawer o nodweddion cyffrous. Yn yr erthygl hon, byddwch yn darllen manylion am rai o brif nodweddion iOS 16 a hefyd yn dysgu sut i fanteisio arnynt i gael profiad gwell. 1. Nodweddion gorau iOS 16 Dyma rai o'r nodweddion gorau rydych chi […]
Michael Nilson
|
Hydref 19, 2022
Ar gyfer pob ap cyfryngau cymdeithasol rydych chi'n dechrau ei ddefnyddio, mae yna bob amser opsiynau y gallwch chi eu defnyddio i analluogi pethau fel traciwr lleoliad. Mae'n un o lawer o arwyddion sy'n cadarnhau eich bod yn lawrlwytho cymhwysiad cyfreithlon. Yn achos Life360, mae gan yr app nodwedd gynhenid ​​sy'n caniatáu i ddefnyddwyr roi'r gorau i olrhain lleoliad. Yn […]
Michael Nilson
|
Hydref 14, 2022